Ê buốt răng / mòn răng

Chỉnh răng thưa

Thói quen mút tay sau khi răng vĩnh viễn mọc là một trong những nguyên nhân làm cho răng thưa. Mức độ tương quan với số giờ trẻ mút tay mỗi ngày hơn là cường độ của lực mút tay. Một đứa trẻ mút tay với lực rất mạnh nhưng ngắt quãng có thể không làm răng cửa di chuyển, trong khi những trẻ khác mút tay liên tục trong 6 giờ hoặc hơn, đặc biệt là những trẻ mút tay khi ngủ thì có biểu hiện sai khớp cắn đáng kể. Việc điều trị chỉnh hình chỉ thật sự bắt đầu khi trẻ bỏ tật mút tay.