Ê buốt răng / mòn răng

Theo JADA (Jounal of America Dental Association), các sản phẩm thuốc tẩy trắng chứa hàm lượng hydroxidesử dụng an toàn:

Theo JADA (Jounal of America Dental Association), các sản phẩm thuốc tẩy trắng chứa hàm lượng hydroxidesử dụng an toàn:

-  Thuốc tẩy trắng sử dụng tại phòng mạch có thể chứa 30 - 35% HP (Hydroxide Peroxide) hoặc 35% CP (Carbamide Peroxide)

-  Thuốc tẩy trắng tại nhà: 5.5 - 7.5% HP, 10 - 15 - 22% CP

Thuốc tẩy trắng sử dụng tại Nha Khoa Nhân Tâm là hệ thống thuốc tẩy trắng Nupro White Gold 15% của tập đoàn Dentsply (Đức): tẩy trắng nhanh và dễ dàng, duy trì hiệu quả trong thời gian dài mà rất an toàn cho người sử dụng.