Ê buốt răng / mòn răng

Trong mọi trường hợp cấy ghép Implant, đáng giá xương hàm nơi cần cấy ghép là chỉ định bắt buộc. Có 2 tiêu chí đánh giá cơ bản: số lượng và chất lượng xương. 

Số lượng xương

Hiện nay, chiều dài nhỏ nhất của Implant là 6.0mm, đường kính nhỏ nhất là 3.0mm. Vì vậy nếu chiều dài và chiều rộng của xương hàm thấp hơn chỉ số này thì phải ghép xương. Để xác định chính xác những chỉ số này chỉ có thể dựa vào phim CT 3 chiều của xương hàm cùng phần mềm phân tích tại chỗ. 

   
 R14chiều dài xương 17.2mm, 
chiều rộng 2.3mm
  R 45chiều dài xương 16.6mm, 
chiều rộng 2.0mm


Hai chỉ số về chiều rộng xương hàm của 2 răng này cho thấy nếu muốn cấy ghép Implant phải tiến hành ghép xương.

Chất lượng xương

 
Hounsfield (HU) là chỉ số dùng để đánh giá độ cứng chắc của khối vật chất. Chỉ số HU của không khí là - 1000 HU, nước là 0 Hu, của ngà răng là 1000 HU. Theo chỉ số HU, xương hàm được chia ra 4 cấp độ: D1, D2, D3, D4.

D1 > 1250 HU xương rất đặc
D2 850 HU - 1250 HU xương tốt
D3 350 HU - 850 HU xương tốt
D4 
150 HU - 350 HU xương loãng

Chỉ số HU tốt nhất để cấy ghép Implant là giữa D2 và Dlà từ 350 - 1250. D1 và D4vẫn có thể cấy ghép Implant được nhưng chỉ số D4 cho thấy xương loãng nên bác sĩ điều trị Implant phải là người có nhiều kinh nghiệm. Chỉ số D1 cho thấy xương rất đặc, ít mạch máu nuôi dưỡng nên thơi gian làn thương lâu hơn. 

 Kiểm tra mật độ xương trên phim X quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant