Ê buốt răng / mòn răng

Dính khớp là mất vận động khớp do dính xương bên trong khớp hoặc canxi hóa dây chằng xung quanh khớp

Canxi hóa dây chằng xung quanh khớp không gây đau nhưng miệng chỉ há được một vài centimet hoặc ít hơn.

Dính xương trong khớp gây đau và làm giới hạn vận động khớp trầm trọng hon nhiều. Ðôi khi, các bài tập làm giãn có thể giúp bệnh nhân bị há miệng giới hạn nhưng bệnh nhân bị canxi hóa hoặc dính xương cần phải phẫu thuật để phục hồi vận động của hàm.