Ê buốt răng / mòn răng

Theo như các nghiên cứu cho thấy, chỉ khoảng 17% người thấp khớp có ảnh hưởng đến khớp thái dương hàm.

Thấp khớp trầm trọng đặc biệt là ở những người trẻ, lồi cầu xương hàm dưới có thể bị thoái hóa và nhỏ lại.

Tổn thương này có thể dẫn đến nhiều răng hoặc tất cả răng trên và  dưới sắp xếp không thẳng hàng.  Nếu tổn thương trầm trọng, xương hàm dưới thậm chí có thể dính vào  xương sọ làm giới hạn há miệng.