Ê buốt răng / mòn răng

Khi bị mất một số răng ngoài hoặc răng trong, bạn vẫn có thể phục hồi lại bằng răng tháo lắp bán phần. Hàm bán phần có bộ khung cố định nâng đỡ răng giả gọi là hàm khung. Hàm khung có thể làm bằng hợp kim thường, hợp kim Titan hoặc quý kim.  

Khi bị mất một số răng ngoài hoặc răng trong, bạn vẫn có thể phục hồi lại bằng răng tháo lắp bán phần. Hàm bán phần có bộ khung cố định nâng đỡ răng giả gọi là hàm khung. Hàm khung có thể làm bằng hợp kim thường, hợp kim Titan hoặc quý kim.