Ê buốt răng / mòn răng

Thời gian điều trị tùy thuộc vào số lượng răng cần phục hồi. Theo đó thời gian dự kiến sẽ là:

-  Cho cả 2 hàm (20 răng):  khoảng 8 lần hẹn, mỗi lần hẹn cách nhau 2 ngày. 

-  Cho cả 2 hàm (10 răng): khoảng 6 lần hẹn, 
mỗi lần hẹn cũng cách nhau 2 ngày,   

Khoảng thời gian này đã bao gồm thời gian chữa tủy (nếu cần) và phải chỉnh sửa nếu mẫu răng không đúng theo yêu cầu. Trong giai đoạn chữa tủy có thể hẹn trong cùng 1 ngày, chia làm 2 lần để rút ngắn thời gian.Thời gian điều trị cũng có thể gia giảm tùy thuộc vào quỹ thời gian mà bệnh nhân có thể sắp xếp.