Ê buốt răng / mòn răng

Verneer là lớp sứ mỏng được dán lên mặt ngoài của những răng trước, giống như lớp sơn móng tay móng chân.

Do verneer chỉ là một lớp sứ mỏng nên trông tự nhiên như thật, dán ở mặt ngoài răng bằng một loại keo dán đặc biệt. 

   

Verneer thường được sử dụng trong những trường hợp cải thiện màu sắc, hình dáng của răng bị nhiễm màu hoặc những kẽ hở răng mà không cần phải dùng đến phương pháp chỉnh hình.